Medlemskab.

Støt op om forsamlingshuset.Alle, som ønsker det, kan blive medlem af forsamlingshuset. Et medlemskab koster 100 kr. og gælder for et kalenderår. Medlemskabet giver ret til at deltage i den årlige generalforsamling.


Forsamlingshuset ledes af en bestyrelse, der sammen med mange dygtige medarbejdere sørger for at drive huset, så det altid fremstår indbydende. Dette kræver en stor arbejdsindsats og mange penge, som ikke altid kan komme ind alene på udlejning. Vi har derfor behov for din støtte. Bestyrelse og medarbejdere arbejder ulønnet.


Medlemskab kan tegnes ved at indbetale kontingent direkte på forsamlingshusets konto i:

Sparekassen Sjælland - Reg.Nr. 0517 konto nr. 0000284276. Ved indbetaling oplyses navn, adresse og gerne e-mailadresse.

Faste aktiviteter

Bankospil hver tirsdag klokken 19.15

BANKO

I ODDEN FORSAMLINGSHUS.

Hver TIRSDAG spiller vi banko kl.19.15 

Vel mødt.

"Bankobussen" kører som sædvanligt.

Odden Gymnastikforening har Zumbatimer hver mandag

Pensionistforeningen spiller kort hver tirsdag eftermiddag


ODDENCAFEEN I FORSAMLINGSHUSET

Kaffepris 20,-kr.


Onsdag 07.09., kl.10

Danmarkshistorie - begyndelsen, vikingetid og middelalder. Ved Oddens sognepræst.


Onsdag 05.10., kl.10

Danmarkshistorie - enevælde, Dybbøl og demokrati. Ved Oddens sognepræst.


Onsdag 02.11., kl. 10

Danmarkshistorie - besættelse og velfærdsstat.

Ved Oddens sognepræst.